Menu gotovih jela

Besplatna dostava jela iz dnevnog Menua gotovih jela od ponedjeljka do petka od 10 do 14 h (osim blagdanima i praznicima)

Nakon 14 h moguće je naručiti jela po narudžbi

01 2344 075
01 2344 074
01 2322 899
091 33 55 310
 • siječanj 2018.

 • Ponedjeljak, 22. siječanj 2018.

  • 35 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
 • Utorak, 23. siječanj 2018.

  • 35 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
 • Srijeda, 24. siječanj 2018.

  • 35 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
 • Četvrtak, 25. siječanj 2018.

  • 35 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
 • Petak, 26. siječanj 2018.

  • 35 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
  • 30 kn
  • 30 kn