Menu gotovih jela

Besplatna dostava jela iz dnevnog Menua gotovih jela od ponedjeljka do petka od 10 do 14 h (osim blagdanima i praznicima)

Nakon 14 h moguće je naručiti jela po narudžbi

01 2344 075
01 2344 074
01 2322 899
091 33 55 310
 • ožujak 2018.

 • Ponedjeljak, 19. ožujak 2018.

  • 40 kn
  • 35 kn
  • 35 kn
 • Utorak, 20. ožujak 2018.

  • 40 kn
  • 35 kn
  • 35 kn
 • Srijeda, 21. ožujak 2018.

  • 40 kn
  • 35 kn
  • 35 kn
 • Četvrtak, 22. ožujak 2018.

  • 40 kn
  • 35 kn
  • 35 kn
 • Petak, 23. ožujak 2018.

  • 40 kn
  • 35 kn
  • 35 kn